logo

G Guri

Love Song - Kamal Khan

Love Song - Kamal Khan

Kamal Khan , G Guri
Lalkare - Akaal

Lalkare - Akaal

Akaal, G Guri
Milan - Tanishq Kaur

Milan - Tanishq Kaur

Tanishq Kaur, G Guri
Pagal - Gurnam Bhullar

Pagal - Gurnam Bhullar

Gurnam Bhullar , G Guri
Kamla - Rajvir Jawanda

Kamla - Rajvir Jawanda

Rajvir Jawanda , G Guri